Sustainability

Sustainability

För Gore Fabrics innebär ”hållbarhet” detsamma som att agera ansvarsfullt. Vi tror att vår syn på hållbarhet gynnar en framgångsrik verksamhet på lång sikt samt driver på utvecklingen för både samhället och miljön. Genom ett sådant ansvar kommer vi också närmare våra egna mål för vår verksamhet. Vi vill ha en kontinuerlig dialog med våra samarbetspartners och förväntar oss att våra affärspartners och leverantörer också sköter sina verksamheter på ett ansvarfullt sätt.

Respekten för miljön är en naturlig följd av vår företagskultur. Vi är stolta över att fortsätta den tradition våra grundare Bill och Vieve Gore förstod och förespråkade. Vi strävar alltid efter att agera med hög integritet och stort ansvar, och arbetar löpande med att uppfylla eller överträffa alla gällande bestämmelser angående hälsa, säkerhet och miljö. Detta gäller även de frivilliga standarder som vi har antagit.

Av dessa skäl arbetar vi  för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan genom ett aktivt och ansvarsfullt synsätt som genomsyrar hela vår värdekedja. Vår syn på miljön grundar sig på vetenskaplig stringens, livscykelanalys (LCA) och våra produkters hållbarhet.

Vetenskaplig stringens:
Gore har alltid använt sig av principerna för vetenskaplig stringens, och därför använder vi bara det bästa vetenskapliga underlaget som grund för våra handlingar.

Livscykelanalys (LCA):
Gore använder sig av livscykelanalys (LCA) som ett ekologiskt utvärderingsverktyg. LCA är den mest avancerade standardmetoden för att analysera en produkts totala påverkan på miljön, från tillverkningen av råvaran till avfallshanteringen (”från vaggan till graven”).

Hållbarhet:
LCA-resultat visar att det enskilt effektivaste sättet att minska miljöpåverkan för funktionsplagg för utomhusbruk är att maximera produktens hållbarhet och livslängd. Hållbarhet är därför en av hörnstenarna i vårt miljöengagemang.

Mer information hittar du här

« Tillbaka till fakta och siffror